• Bu yazıda sırasıyla günlüğün neden yazıldığı, bulaşın nasıl geliştiği, günlerin neler getirdiği, kullanılan ilaçlar ve en sonunda özetle edinilen tecrübeler bir de tavsiyeler paylaşılmıştır.   05 Ocak 2021, Nevşehir.

     ____________

    Neden Günlük?

    – Muhabere olmadan…

  • Süryani adının kaynağı, kökeni nedir?

    Bu konuda kabul gören kesin bir fikir yoktur. Süryani adı, Ahameniş Hanedanlığından büyük kral Cyrus (Sirus)’tan mı, Lübnan’ın Sur şehrinden veya Suriye’den mi, Asuri veya Asurya’dan…