Süryani adının kaynağı, kökeni nedir?

Bu konuda kabul gören kesin bir fikir yoktur. Süryani adı, Ahameniş Hanedanlığından büyük kral Cyrus (Sirus)’tan mı, Lübnan’ın Sur şehrinden veya Suriye’den mi, Asuri veya Asurya’dan mı kimlik kazanmıştır?  Bununla ilgili olarak Asur Tarihini okurken akla gelen diğer bir seçenek var: Surri.

Asur kralı III. Salmanassar, tahttaki 28. yılında Hattina’ya yaptığı seferden bahsediyor ve şöyle diyor:

“Kalhu’da (Calah) kaldığım sıralar, Hattina halkının, efendileri Lubarna’yı katlettiği haberi geldi bana. Başlarına da Surri‘yi geçirmişler. Büyük ordumu O’nun üstüne yolladım. Ordumun başında Dâian-Assur (Turtan) vardı. Surri’nin işini bitirdi. Surri’nin oğullarını diğer isyancılarla beraber bana teslim etti…”

Surri‘den sonra Sasi, Asur’un istediği olarak tahta geçmiş ve MÖ 831’i takibeden yıllarda Hattina, Aramileşerek Unqi veya Amq (Amuk/ Amik) adını almış. Süryanilerin dili “Aramî”ce olduğuna göre kimbilir belki de Süryani adının kaynağı bir zamanlar Yakın Doğu’nun en zalim, en acımasız krallarından Asurlu Salmanassar’a kafa tutmuş Surri ve çocuklarından geliyor. Suriye de…

————————————————————————————-

Gökçek, L. G. (2015) Asurlular, Bilgin Kültür Sanat Yay., Ankara.

Luckenbill, Daniel D. (1926)  ARAB, Vol. I, University of Chicago, USA.

Kurt, M (1994) Geç Hitit Şehir Devletleri Döneminde Asur-Anadolu İlişkileri, Yüksek lisans Tezi, Konya.

 

Benzer Gönderiler

Bir cevap yazın

All fields are mandatory.